معرفی واحد پژوهشی

شرح برنامه پژوهشی و اهداف آن:

در این واحد پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای در حوزه آموزش زبان عربی و مباحث مدیریت آموزش مهارت‌ها و دانش‌های زبان عربی صورت می‌گیرد. همچنین چالش‌های موجود در زمینه آموزش زبان عربی، از لحاظ برنامه درسی، مدرسان و زبان آموزان در راس امور قرار خواهد گرفت. این واحد تلاش می‌کند تا به مرجعی در زمینه مطالعات زبانی و فرهنگی تبدیل شود و افراد متخصصی را با صلاحیت‌های دانشگاهی و مهارتی در زمینه آموزش زبان عربی برای غیر‌عرب زبانان، تربیت نماید.

اهداف این واحد:

1. جذب برنامه‌های آموزش زبان عربی برای غیر‌عرب‌زبانان

2. طراحی و ارتقاء آزمون‌های تعیین سطح و بسندگی

3. برگزاری گردهمایی‌ها و جلسات علمی داخلی و بین‌المللی نظام‌مند در حوزه آموزش زبان عربی به غیرعرب‌زبانان

4. طراحی و اعطای گواهی‌های حرفه‌ای مهارتی در حوزه آموزش زبان عربی به غیرعرب‌زبانان (پس از اخذ مجوزهای لازم)

5. انگیزه بخشی به دانشگاهیان به منظور تلاش بیشتر و برجسته‌تر در زمینه آموزش زبان عربی

6. برگزاری دوره‌های تربیت مدرس زبان عربی برای غیر عرب زبانان

7. ارتقاء سطح فرآیند آموزش و برنامه‌ها و مقررات آموزشی موجود