مخاطبان واحد پژوهشی

  • دانشجویان دپارتمان های زبان عربی با رشته های سه گانه آن در تمام مقاطع تحصیلی
  • دانشجویان رشته الهیات، زبان فارسی، تاریخ اسلامی و روابط بین الملل (خاورمیانه)
  • اعضای جدید هیئت علمی در دپارتمان های زبان عربی
  • اعضای هیئت علمی قدیمی که به دنبال ارتقای سطح خود هستند
  • کارشناسان در انجمن های فرهنگی و روابط اسلامی و سایر نهادهای موجود در کشورهای عربی مرتبط با وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  • دیپلمات ها و فعالان فرهنگی بین المللی، به واسطه وجود رایزنی ها فرهنگی که در جهان عربی و اسلامی وجود دارد.
  • فعالان در حوزه جهان گردی و پزشکی
  • فعالان در حوزه رسانه های تصویری، شنیداری و مکتوب