نوآوری‌ واحد پژوهشی

نوآوری‌­های برنامه پژوهشی در مقایسه با سوابق تحقیقاتی قبلی در این زمینه:

این واحد پیشرفت‌های صورت گرفته در مسیر آموزش زبان عربی در قرن بیستم و همچنین تغییرهای سریعی را که در این زمینه در ابتدای قرن بیست و یکم رخ داده و نهایتاً موجب بازاندیشی در فرایند آموزش زبان چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ ابزاری و روشی شده است، مورد بررسی قرار خواهد داد. به علاوه به صورت خاص به مطالعه روش‌های پژوهش علمی در حوزه آموزش زبان که لازم است به صورت همزمان با مطالعات میدانی صورت گیرد نیز می‌پردازد.

در همین راستا لازم است تا پیشرفت‌های گسترده‌ای را که در زمینه فناوری‌های آموزشی در یک دهه گذشته به خصوص پس از 11 سپتامبر رخ داده است را مدنظر قرار داد و با استفاده از ابزارهای ارتباطی هوشمند متعددی که امروزه در دسترس است به تبیین روش نمونه و برتر در حوزه یادگیری و آموزش زبان عربی به غیر عرب زبانان پرداخت.

با توجه به اقبال روزافزون به یادگیری زبان عربی در نقاط مختلف جهان، شایسته است استادان دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یکی از مراجع علمی زبان عربی در کشور، توان خود را به کارگیرند تا فرایند آموزش و یادگیری عربی را ساده‌تر ساخته و نگذراند که آموزش این زبان از قافله آموزش سایر زبان‌ها عقب بیفتد.

همانطور که پیش‌تر بیان شد، در سال‌های اخیر آموزش زبان عربی در کشورهای غیر عرب زبان مسلمان و غیر مسلمان مانند ترکیه، اندونزی، مالزی، اروپا به طور خاص آلمان و آمریکا گسترش یافته است. با این حال همچنان انگیزه اولیه از یادگیری این زبان مسائل دینی است و انگیزه‌های اقتصادی، پزشکی، سیاسی و جهانگردی در اولویت‌های بعدی قرار می گیرد.

بایستی در نظر داشت که تاکنون آثار مکتوب بسیاری به شکل کتاب و ... به منظور بالابردن مهارت‌ها و صلاحیت‌های مدرسی نگاشته شده است، اما با این حال این آثار حالت پراکنده دارد و هر مجموعه‌ای تلاش کرده تا روشی را برای آموزش زبان عربی به غیرعرب‌زبانان ارائه دهد. آنچه در این واحد پژوهشی قابل پیگیری است، جمع‌آوری همه این تلاش ها و سامان بخشیدن بدان‌ها برای رسیدن به یک روش علمی متکامل در زمینه آموزش زبان عربی به غیرعرب‌زبانان است.